آرایش کچالو ره شفتالو میسازه! »

آرایش کچالو ره شفتالو میسازه!
(یک نمونه ش)

aaa

اگه جرأت داری کلید ره بگی!! »

Funny

شاروالی کابل و پروژه بازسازی سرکها »

73244_520184738050170_1505041071_n

انتقام »

تکنالوژی مدرن »

در آرزوی یک کمپیوتر »

بی خبر »

شرح در تصویر »

زن امروز »

از ماجرا های خشو و عروس »

عکس های جالب و خنده دار »