« وردکی و سفر امریکا

يك روز یک هموطن وردكي ما تكسي ره دست داد و گفت مره تا امريكا برسان.

تكسي ران گفت بالا شو، و وردکی ره دور کابل یک چکر داد و سر پل كوته سنگي پایینش کد.

وردكي وختی پایین شد گفت صدقه قدرتش شوم که به قدرت خداوند امريكا هم كوته سنگي پيدا كده.

your ad here

2 نظربرای “وردکی و سفر امریکا”

  • 25/06/2016
    Rahmudin نوشته است

    بسیار جالب بود

  • 28/07/2016
    پریسا نوشته است

    عالی بودددد

نظری بدهید