« ماجرای استاد و شاگرد

روزی شاگرد در صنف درسی کمپیوتر از استاد می پرسد استاد حرف (ژ) کجاست؟

استاد درحالیکه مصروف کنترول عملکرد شاگردان بود در جواب میگوید: بچیم شیفت بگیر « ز » ره بزن (ژ) می براید.

ارسالی دوست گرامی ما: محمد مقیم “رؤفی”

your ad here

2 نظربرای “ماجرای استاد و شاگرد”

  • 01/08/2016
    Basira نوشته است

    بخدا بسیار جالب واقعن خنده دار بود تشکر ار کسی که این جوری صفحه جور کده

  • 08/03/2017
    Jawad Hamta نوشته است

    it was very funny!

نظری بدهید