« فکاهی جدید

یک نفر داخل دوکان فوتوکاپی شد، یک هزار افغانی به دوکاندار داد و خودش تنبان خود را کشیده بالای ماشین فوتوکاپی نشست. دوکاندار پرسید چی میکنی؟ گفت ایطور است که صبا بخیر قندهار میروم، میترسم که اصل اش را در آنجا پاره کنند یک کاپی خو از ک..ن خود داشته باشم

 

your ad here

4 نظربرای “فکاهی جدید”

 • 17/01/2016
  ملیکا نوشته است

  خخخخخخخـ

 • 25/01/2016
  Mustafa نوشته است

  هاهاهاهاهاها

 • 03/08/2016
  Basira نوشته است

  توبه توبه

 • 18/01/2017
  Shafiullah Habibi نوشته است

  Wow! Wonderful

نظری بدهید