« فکاهی جدید

 

یک بچه سگِ خوده بغل کده عکس گرفته بود و ده فیسبوک مانده بود.
یک دختر  که قصد داشت سرِ بچه ریشخندی کنه وقتی عکسه دید.
ده کمنت پرسید: کدامش خودت هستی؟
بچه که بسیار شوخ بود گفت: همو که تره بغل کده!!!

 

your ad here

2 نظربرای “فکاهی جدید”

 • 25/05/2015
  hamid نوشته است

  جدیدترینها را در این سایت آزمودیم و می آزماییم

 • 17/01/2016
  ملیکا نوشته است

  ههههه
  عجب عوضییه

نظری بدهید