« یک نفس عمیق بکش!

10646982_709128632468923_5094399473827524512_n

your ad here

2 نظربرای “یک نفس عمیق بکش!”

 • 08/06/2015
  خائد نوشته است

  هههههههههههه جالبه

 • 08/02/2017
  محمد مقیم نوشته است

  حلا که گپ ازجوک است .
  داکترصاحبان درحالکه مریض ها را توصیه مینمایند که یک نفس عمیق بکش وخارج کن تعفن را تنفس میکنند ودرشب نشینی ها یا درفلاش میبازند ویا درچاروالی ، نقطه جالب دراینجاست که مریض خو نفس گرفت وخارج کرد بدا بحال دامترصاحب که نفس خارج شده مریض را درزمان بردویاباخت باخود قید مینماید . نوش جان

نظری بدهید