« عینک دودی

نفرک عینک دودی ده چشمش کده بودٰ ده همی وقت بچیش از بیرون آمد.
نفرک یک سیلی محکم ده روی بچه خود زد و گفت تا ایقه ناوقت شب چی میکدی ده بیرون.
بچیش گفت پدر جان عینک ته بکش از چشمت.
وقتی عینک ره کشید بازهم یک سیلی محکم زد ده روی بچیش.
بچه پرسید چرا زدی پدر؟
……
ادامه شه شما بگویین…

your ad here

22 نظربرای “عینک دودی”

 • 27/08/2014
  علیرضا نوشته است

  ایشالا به زودی توسط ارتش سایبری جمهوری اسلامی ایران هک میشید.
  من یه ایرانی هستم.
  مرگ بر افغان و افغانستان.
  درود بر سربازان گمنام امام زمان (عج).
  به امید نابودی افغانستان.

 • 24/11/2014
  محمد نسیم شاهین نوشته است

  یکنفر پسر خودرا باسیلی زد و گفت ک وقت هوا تاریک شد باید به خانه بیایی .
  پسر گفت پدر عیک هایته بکش ببین هنوز عصر است و تا حالی همه گی ده بیرون استند .
  پدر سیلی دیگی به روی پسر خود زدو گفت احمق عینک هایمه سایه میبینی مادرت زده دور هر دو چشمم سیاه شده .
  پسر گفت خوب به آمدن مه چه ربطی داره
  پدر گفت : میدانم ربط نداره اما میخواستم ربطش بتم
  پسر گفت : چطور میخایی ربط بتی
  پدر گفت اینمی رقمی که دیدی
  پسر گفت : از پدر بودنت استفاده میکنی
  پدر سیلی دیگی به روی پسر خود زدو گفت : احمق فکاهی کشاله دارمیشه بس اس بیا درون خانه ومادرته دونفره لت کنیم
  پسر گفت خوب گپ است .
  پدر گفت بسته کو دروازه ره
  پسر دروازه ره بسته کدو خبرنگار پشت دروازه بسته اس و ..

 • 26/11/2014
  مصطفی نوشته است

  ادامه فکاهی را بی بی مه میگه باش از قبر بخیزه….

 • 02/12/2014
  هادی نوشته است

  علیرضا تو بی وجدان و نمک حرام هستی. تو که به افغانستان وفا نکردی به ایران چه وفا خواهی کرد؟ ایرانی ها وطن پرست هستند مثل تو غلام نیستند. و ایرانی ها می فهمند که تو آدمی کثیف هستی…

 • 11/12/2014
  احمد نوشته است

  لعنت خدا بر تو ایرانی لوده
  ای گوساله چرا مردم افغانستان را دشنام میتی
  فکر میکنم که بچه گی ته خراب کرده اند
  لعنت خدا بر تو ایرانی لوده

 • 05/04/2015
  افغان‏ ‏‏ ‏باهمت نوشته است

  لعنت‏ ‏بر‏ ‏تو‏ ‏احمق‏ ‏ایرانی‏ ‏کثیف‏ ‏ایرانی‏ ‏ها‏ ‏تمام‏ ‏شان‏ ‏کثیف‏ ‏اند‏ ‏بخاطر‏ ‏تو‏ یک‏ ‏ایرانی‏ ‏تمام‏ ‏ایران‏ ‏بد‏ ‏نام‏ ‏میشه‏ ‏جاهل‏ ‏لوده‏ ‏خداوند‏ ‏مهربان‏ ‏به‏ ‏تو‏ ‏و‏ ‏مثل‏ ‏تو‏ ‏واره‏ ‏ادم‏ ‏های‏ ‏دیگر‏ ‏ره‏ ‏عقل‏ ‏بته

 • 05/04/2015
  افغان‏ ‏‏ ‏باهمت نوشته است

  تشکر‏ ‏از‏ ‏شما‏ ‏دوستان‏ ‏نهایت‏ ‏مهربان‏ ‏بخاطر‏ ‏‏ ‏خنداندن‏ ‏مردم‏ ‏مهربان‏ ‏و‏ ‏شریف‏ ‏افغانستا‏ن‏ ‏زحمت‏ ‏می‏ ‏کشید‏ ‏تشکر‏ ‏بسیارررررررررررررررر……

 • 06/04/2015
  افغان‏ ‏‏ ‏باهمت نوشته است

  علی‏ ‏رضا‏ ‏پست‏ ‏بی‏ ‏شرف‏ ‏احمق‏ ‏ایرانی‏ ‏های‏ ‏ترسو‏ ‏وبد‏ ‏کلام‏ ‏شیطان‏ ‏صفت‏ ‏های‏ ‏احمق

 • 06/04/2015
  افغان‏ ‏‏ ‏باهمت نوشته است

  اگر‏ ‏شما‏ ‏همچنین‏ ‏حرف‏ ‏های‏ ‏مره‏ ‏قبول‏ ‏دارین‏ ‏کمنت‏ ‏مثبت‏ ‏بتین

 • 27/04/2015
  Ahmad Fahim نوشته است

  ای ای ی ی ی ی ی تو مردم افغانستان را دشنام میتی ک..رم به ک..ن نسل تو بی ناموس ک..ن ندادی یکبار دیگه دشنام بتی باز مه همرایت کار درام ده ایران آمده ترا بیاب بی شرف میکنم ده روز روشن !!! بار آخرت باشه بی ناموس سگ …!!

 • 30/04/2015
  جمال نوشته است

  ایرانی زنچو و زن صفت ایرانی شیطان صفت

 • 29/05/2015
  Bashir Ahmad نوشته است

  ……
  ميگه از صبح تا شب ده اينجه چي ميكدي. Lol 🙂

 • 01/06/2015
  shapoor نوشته است

  شما ایرانی های خبیث بی ناموس ها چرا دَو میزنین خاندان تانه مه…. ایرانی های بی خواهر و مادر…

 • 12/07/2015
  سید منعیم ګیلانی نوشته است

  علی رضا جان فکر میکردم که ایران و مردمش سطح دانش شان بلند است هیچ ګاه در چنین فکر نبودم مرا غلط ثابت کردی ؟

 • 22/08/2015
  تنها حتال نوشته است

  ایرانی ها همه گیش سگ است اووووووووو لوده خر بخدا قسم تو ایرانیگک را گیر کنم سرته از تنیت جدا میکنم بار آخرت باشه اگه به افغان و افغانستان داو بزنی خدا زبانت نیک کنه لالا احمد

 • 22/08/2015
  تنها حتال نوشته است

  ایرانی ها همه گیش سگ است اووووووووو لوده خر بخدا قسم تو ایرانیگک را گیر کنم سرته از تنیت جدا میکنم بار آخرت باشه اگه به افغان و افغانستان داو بزنی خدا زبانت نیک کنه لالا احمد و

 • 23/08/2015
  نازش نوری نوشته است

  خاک ده سر تو بد کلام شوه بیغیرت بی ناموس بی شرف تو ایرانی لوده. به امید نابودی ایران. لعنت خدا بر سر تو علی رضای احمق. حیف نام علی رضا که سر تو مانده به جای علی رضا اگه خر نامته میماندن خوب میشد. خر سگ پیشک گوساله به خدا جان قسم اگه گیرم بیایی زنده نمیمانمیت بی شرف بی ناموس.

 • 30/09/2015
  جاوید جیبران نوشته است

  کسیکه کشور دیگران را توهین میکنه منتظر توهین شدن کشور خود باشه

 • 25/10/2015
  Yanhad adna نوشته است

  علی رضای بد بخت کدام افغانی تورا چیز کرده اینقدر نفر که تورا بی ناموس و هرچیز دیگر گفت بس نمی کند بی غیرت

 • 27/12/2015
  ﻓﻬﻴﻢ نوشته است

  ﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎ ﻳﻚ ﺑﺪﺑﺨﺖ اﻓﻐﺎﻥ اﺳﺖ اﺯ ﺑﺲ ﻛﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ اﻭﺭﻩ ك ن ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻟﺶ اﺯ اﻓﻐﺎﻥ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺪ ﺷﺪﻩ. ﻧﺎﻓهم ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ در اﻳﺮاﻥ ﺑﺪﺗﺮ اﺯ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺗﻮهین ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﻟﻮﺩﻩ اﺯ اﻓﻐﺎن بودن ﺧﻮﺩ ﺷﺮﻡ ﻧﻜﻦ ﺑﻴﺎ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻭﻃﻨﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺴﻲ ﺗﻮ ﺭا ك ن ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ.

 • 25/09/2016
  سارا نوشته است

  خاک بر سر تو ایرانی کثیف بشه افغانی های بی گناه چی کردند که وقتی به ایران میاین آنها ره ایرانی های کثیف میکشند کی بامه همنظر هست؟؟؟؟

 • 29/03/2017
  Ramez نوشته است

  تو كه چي …. بسته ايران را هم اگه جم كني اوته غيرتي نميشن اي سايت حك كنن .. حك هم بشه پس به زور خدا ميگيرم ..! و ها مثليكه خوهر مادر نداري يا ميخاره

نظری بدهید