« مرد بیگانه


یک زن در راه میرفت تصادف یک بچه تقریبا شش یا هفت سال ره دید که ای

بچه گگ سکرت میکشه.

ای زن پیش رفت و از ای بچه پرسان کرد که اوبچه فامیلیت میفهمه که

تو سگرت میکشی؟

بچه گگ بسیار هوشیار بوده به جوابیش گفته: شوهر تو میفهمه که تو

همرای یک مردی بیگانه گپ میزنی؟؟؟

your ad here

3 نظربرای “مرد بیگانه”

 • 07/06/2014
  taqi نوشته است

  عالی بود

 • 13/12/2014
  مصطفی نوشته است

  هر کسی که این فکاهی را گفته خانه دانش را سلام

 • 23/08/2015
  نازش نوری نوشته است

  خوشم آمد

نظری بدهید