« فیل و مورچه

فیل آببازی داشته که مورچه آمده، فیل ره گفته برای از حوض کاریت دارم.
فیل که برامده گفته بگو کاریته.
مورچه گفته هیچ مه قکر کدم نیکرم ده جان تو است.‎

**********

یک روز فیل زخمی شد و او را برای جراحی به اتاق عملیات بردند، بعد از ختم عملیات، داکتر از اتاق خارج شد و با تعجب دید که مورچۀ در دهلیز قدم می زند، داکتر پیش رفت و پرسید: اینجا چه می خواهی؟
مورچه جواب داد: داکتر صاحب! این مجروح دوست من است، آمده ام که اگر ضرورت شد به ایشان خون بدهم.

**********

یک روز فیل ده راه روان بوده که تصادفا پایشه روی یک مورچه میمانه و مورچه با خوشحالی میگه : آخ، شکر خدایا امی قولنج هایم شکست.

**********

یک فیل و یک مورچه عروسی می کنن. یک روز جنگ میکنن. فیل می خواسته پای خوده بالای مورچه بمانه که مورچه چیغ می زنه: اگه به مه رحم نمی کنی به بچیت که ده شکمم است رحم کو.

**********

یک مورچه و یک زرافه عروسی می کنن. شب عروسی مورچه گم می شه بعد از یک هفته پیدا می شه.
زرافه از مورچه پرسان میکنه: ایقه وقت کجا بودی ؟
مورچه می گه :ده راه بودم که بیایم ماچ کنمت.

*********

your ad here

4 نظربرای “فیل و مورچه”

 • 11/02/2014
  mustafa نوشته است

  reall awful

 • 29/11/2014
  مصطفی نوشته است

  هاهاهاهاهاها

 • 23/08/2015
  نازش نوری نوشته است

  هاهاهاهاها

 • 26/03/2017
  Ramez Rayyan نوشته است

  ای مورچه هم چقدر 420 بوده مرده ره

نظری بدهید