« بگو بچیم…

مادر خسته از كار میاید خانه،  پسركوچکش میگه: سلام مادر.
مادر: علیکم سلام بچیم.
پسر كوچک: مادر، امروز پدر با خاله سهیلا آمدن خانه و رفتن داخل اتاق خواب و دروازه را قفل كردن و…
مادر: خو خو، عزیزم دیگه هیچ چیز نگو، امشب در وقت نانخوردن ازت پرسیدم بچیم چه گپ بود باقیمانده اش را پیشروی پدرت بگو.
شب پدر با اعتماد به نفس در كانون گرم خانواده مشغول نان خوردن است كه مادر میگه: خو بچیم بگو امروز چه گپ بود؟
پسر كوچک: هیچ مه در خانه بودم كه پدر با خاله ….
پدر: او بچه اینقدر گپ نزن نانته بخو!!!
مادر: چرا دَو میزنی بیچاره را بان گپ بزنه… بگو بچیم.
پسر كوچک: هیچ مه ده خانه بودم كه پدر همرای خاله سهیلا آمدن و رفتن داخل اتاق خواب و…
پدر: چپ شو دیگه!!!! آبرویماره بردی نانته بخو!
مادر: همرای بچه چی كار داری چرا میترسی بان گپشه بزنه… بگو بچیم.
پسر كوچک: هیچ مه ده خانه بودم كه پدر همرای خاله سهیلا آمدن و رفتن داخل اتاق خواب و دروازه را بسته کدن. مام رفتم از سوراخ دروازه سیل كدم دیدم كه…
پدر: مثلکه امشو پشتت میخاره! برو گمشو خو کو ناوقت شب شده.
مادر: چی شده چرا ترسیدی نمی مانی بچه گپشه بزنه؟ نترس بچیم، بگو!
پسر كوچک: هیچ مه ده خانه بودم كه پدر همرای خاله سهیلا آمدن و رفتن داخل اتاق خواب و دروازه را بسته کدن. مام رفتم از سوراخ دروازه سیل كدم دیدم كه پدرهمرای خاله سهیلا از او كارایی میكنه كه تو همیشه با کاکا محمود میكنی.

your ad here

11 نظربرای “بگو بچیم…”

 • 15/04/2013
  احمدفرید نوشته است

  خیلی هاعالی! واقعآ جالب اس…

 • 28/05/2013
  رضا نوشته است

  he hali ast

 • 12/12/2013
  شاد محمد احمدی نوشته است

  بسیار جالب مگر از چوکات بیرون

 • 03/06/2014
  Mustafa نوشته است

  این گپ گناه دارد

 • 07/06/2014
  taqi نوشته است

  سلام من میخواهم با شما دوست شوم ممنونم از شما

 • 23/07/2014
  احمد تمیم شیرزی نوشته است

  بسیار جالب بود که خودش خیله شود

 • 25/12/2014
  wahidullah نوشته است

  عالی بود

 • 13/01/2015
  میترا نوشته است

  خوبه
  بیرون از چوکاته

 • 25/01/2015
  نقیب الله نوشته است

  بسیار جالب بود

 • 18/03/2017
  محمدمقیم نوشته است

  صرف نظر ازمطالب انیکه خارج ازچوکات ، جالب ، عالی ، خوب ومانند اینها بزرگان کفته اندکه راستی را ازکی میپرسی ؟ازخورد سالان .بسیارجالب

 • 29/03/2017
  Ramez نوشته است

  فكسه

نظری بدهید